„ÎN VREMEA ACEEA” Frescă muzicală sacră pentru cor bărbătesc, soliști și pian Pr. Ioan Popescu Runcu (1901-1975)

În arealul muzicii corale bisericești preotul Ion Popescu-Runcu ocupă un loc de seamă. În zilele noastre creația sa muzicală este mai puțin cunoscută, de aceea Corala bărbătescă-ortodoxă „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului, prin inițiativa și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teodosie, a considerat folositoare  readucerea în atenția iubitorilor de muzică clasică și bisericească a  lucrărilor sale.
 
Părintele Ion Popescu-Runcu s-a născut pe data de 25 decembrie 1901, pe Valea Runcului din nordul Dâmboviței, căutând să-și valorifice darurile date de Dumnezeu. Până în anul 1922 urmează cursurile Seminarului Nifon Mitropolitul din București, unde a avut profesor de muzică vocală pe...

În arealul muzicii corale bisericești preotul Ion Popescu-Runcu ocupă un loc de seamă. În zilele noastre creația sa muzicală este mai puțin cunoscută, de aceea Corala bărbătescă-ortodoxă „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului, prin inițiativa și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teodosie, a considerat folositoare  readucerea în atenția iubitorilor de muzică clasică și bisericească a  lucrărilor sale.
 
Părintele Ion Popescu-Runcu s-a născut pe data de 25 decembrie 1901, pe Valea Runcului din nordul Dâmboviței, căutând să-și valorifice darurile date de Dumnezeu. Până în anul 1922 urmează cursurile Seminarului Nifon Mitropolitul din București, unde a avut profesor de muzică vocală pe vestitul compozitor Ionel Gr. Brătianu, iar la muzică bisericească pe profesorul Ion Popescu-Pasărea.
 
În anul 1924  este numit delegat al Patriarhiei la Parohia română „Sfânta Treime” din Sofia - Bulgaria, unde în martie același an pune bazele unui cor bărbătesc. Între anii 1927-1929 a fost dirijor al corului și cântăreț al parohiei amintite.
 
A urmat cursurile Facultății de Teologie din Sofia, obținând titlul de licențiat în 1931. În anul 1929 este hirotonit diacon, iar în 1933 preot. Începând din acest an, concomitent a predat și religie, la Gimnaziul român din Sofia.
 
În aprilie 1940 revine în țară, rămânând aici până în luna octombrie, când se reîntoarce în Bulgaria, fiind numit „Conducător cultural-misionar", pe lângă Biserica Română din Sofia.
 
Ca slujitor și superior al bisericii române din Sofia, timp de 25 de ani, pe lângă săvârșirea serviciilor religioase, s-a ocupat în mod constant de muzica populară din cele două țări, culegând folclor, compunând, organizând concerte și scriind numeroase articole și studii de specialitate.
 
După întoarcerea în țară a fost dirijor al coralei preoților din capitală, înființată din inițiativa și sub directa supraveghere a vrednicului de pomenire Patriarhul Justinian Marina.
 
Lucrările sale muzicale s-au bucurat de multă popularitate în rândul iubitorilor de muzică clasică și bisericească din țară și de peste hotare.
 
În colecția de cântări corale religioase "Iubi-Te-voi Doamne" (București 1962), părintele Ion Popescu Runcu este prezent cu mai multe piese atât pentru cor mixt, cât și pentru cor bărbătesc. În 1938 tipărește la Sofia volumul I din lucrarea "Coruri pe patru voci bărbătești".
 
Părintele Ion Popescu-Runcu, dirijorul și compozitorul, care a abordat aproape toate genurile muzicale (oratoriu, frescă muzicală, cântări liturgice, concerte, colinde, cântec satiric, folclor) fie a cappella, fie cu pian sau orgă, fie cu acompaniament complet sau redus, s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani, în noaptea de 5 noiembrie 1975, la puțin timp de când a fost oprit să mai dirijeze, fiind prohodit de un numeros sobor de preoți, condus de episcopul-vicar de atunci, Roman Ialomițeanul, în Biserica Sfanta Maria – Vergului din București.
 
Necrologul din partea preoților coriști a fost rostit de Preotul Iulian Cârstoiu, care printre altele a spus: "Din viața de toate zilele, pentru sine, părintele Runcu a luat foarte puțin, atât de puțin încât nu a putut supăra pe nimeni. În schimb a dăruit mult, foarte mult din generosul său suflet, credincioșilor pe care i-a păstorit și muzicii românești în istoria căreia numele său va rămâne în scris la loc de cinste."
 
Fresca muzicală sacră „În vremea aceea” a fost compusă în anul 1960, fiind un oratoriu pentru cor bărbătesc, solilști și pian.
 
Bucurându-se de aprecierea specialiștilor vremii, este tipărită la îndemnul și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Justinian Marina, în colecția „Repetoriu pentru corurile bisericești”, la Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, dar din pricina vicisitudinilor perioadei comuniste, nu poate fi pusă în scenă. 
 
În anul 2008, lucrarea este scoasă la lumină din rafturile bibliotecii Arhiepiscopiei Tomisului de părintele arhidiacon asistent universitar doctorand Ion Iulian Dumitru, dirijorul Coralei bărbătești-ortodoxe „Armonia”, și interpretată mai întâi  a capella și mai apoi cu pian. 
 
2010 este anul în care lucrarea se cântă în premieră integral și se înnobilează cu acompaniament de orchestră simfonică. De atunci, pioșenia perioadei prepascale în Arhiepiscopia Tomisului se împletește și se completează muzical spre bucuria dreptmăritorilor creștini, iubitori de artă.
 
Structura lucrării se evidențiază prin cronologia celor două părți principale intitulate „Judecata” și „Golgota”. Cea dintâi parte cuprinde cinci tablouri, după cum urmează: „Răstignește-L!”, „Plângerea apostolilor”, „Astăzi pre Domnul judecă făptura”, „Pruncii Sionului” și „Ecce homo!” (Iată Omul!). A doua parte se compune din patru tablouri, intitulate sugestiv: „Drumul Golgotei”, „Plângerea Fecioarei”, „Nu plânge Maică!” și ”Astăzi”.
 
Corul bărbătesc reprezentând poporul evreu, împreună cu personajele biblice reliefate de soliști în acord cu orchestra academică, ne introduc pe parcursul întregii fresce în atmosfera de rugăciune și pocăință a săptămânii patimilor Domnului nostru Iisus Hristos, îmbinând în mod cu totul excepțional  textul scripturistic și muzica de influență bizantină cu eleganța muzicii clasice.
 
Începând din anul 2010 și până în prezent, prin osteneala și dragostea Înaltpreasfințitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului și studiul constant al membrilor coralei „Armonia”, a fost posibilă punerea în scenă, atât pe scenele lirice din cuprinsul țării cât și din străinătate, spectacolul bucurându-se de fiecare dată de aprecierea publicului dar și a specialiștilor. 
 
Activitatile s-au încheiat vineri seara cu un frumos spectacol la Casa de Cultura din Constanta, unde fiecare minoritate si-a demonstrat talentele în fata a sute de spectatori.
 
Proiectul a fost initiat de Stanciu Oana Gabriela, profesor în cadrul Liceului Teoretic "Traian" si de Tania Butcaru, cadru didactic la Seminarul Teologic "Sf. Dionisie Exiguul" din Constanta.