Cuvantul Ierarhului

PREDICĂ LA SFÂNTUL DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR

Sfantul Dimitrie Izvoratorul de mirIubiţi credincioşi, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir este cu adevărat dascălul cel ce a învăţat prin pildă, pe ucenicii săi, credinţa, mărturisirea credinţei, răbdarea în chinuri care însemnează jertfă ce se uneşte cu jertfa lui Hristos. Sfântul Dimitrie este fiul voievodului Tesalonicului care era credincios, dar numai în taină, împreună cu soţia sa, şi avea în casă două icoane: icoana Mântuitorului şi cea a Maicii Domnului. Nu era voie atunci să ai nici o icoană în casă.

Citește mai departe...

PREDICĂ LA SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA

Sf.-ParaschevaIată, Sfânta Parascheva este cu adevărat persoana pe care Dumnezeu şi-a ales-o vas al Său. Era născută din părinţi credincioşi şi înstăriţi şi mai avea un frate, Eftimie. Parascheva din pruncie a înţeles că nimic nu este mai de preţ decât să asculte cuvântul lui Dumnezeu şi să-l împlinească. Mergea la biserică cu mama sa şi cuvintele Sfintei Evanghelii îi rămâneau întipărite în suflet şi în inimă. Se gândea mereu cum să le împlinească. Un cuvânt nu l-a înţeles întocmai, şi a întrebat pe duhovnicul său ce însemnează ca cineva să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să urmeze lui Hristos? Şi duhovnicul i-a spus:...

Citește mai departe...

PREDICĂ LA DUMINICA A NOUĂSPREZECEA DUPĂ RUSALII

ips teodosieÎn această sfântă duminică, cu două zile înainte de începutul lunii octombrie, când ne pregătim pentru noul an universitar, Sfînta Biserică ne cheamă de două ori la înțelepciune, o dată prin Sfânta Evanghelie ce s-a citit astăzi și a doua oară, prin rugăciunea specială pentru începutul anului universitar, ce am săvârșit-o în genunchi toți slujitorii, înaintea sfântului altar. Sfânta Evanghelie de astăzi ne arată cum trebuie să ne purtăm în caliatate de creștini. Creștinul trebuie să se deosebească atât de iudeu, cât și de păgân, pentru că nici unul dintre ei nu au avut descoperirea totală și directă a lui Dumnezeu, ci fiecare a mers după puterea lor omenească și o descoperire a lor, atât cât au putut să o cuprindă...

Citește mai departe...

PREDICĂ LA DUMINICA DUPĂ ÎNĂLȚĂREA SFINTEI CRUCI

IPS TeodosieAstăzi este duminica după Înălțarea Sfintei Cruci. Sfânta Cruce este altarul cel mai sfânt pe care S-a răstignit și S-a jertfit Mântuitorul lumii, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Fără Sfânta Cruce cu jertfa de pe ea, noi nu am avea, astăzi Biserică. Biserica este întemeiată pe jertfa de pe  Cruce și Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Atât de importantă este Sfânta Cruce nu pentru noi, ci pentru Hristos, că pentru noi S-a jertfit Hristos! De aceea, noi trebuie să tălmăcim înțelesul Sfintei Cruci...

Citește mai departe...

PREDICĂ LA ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI

inaltarea sf cruciNe-am adunat astăzi cu multă dorinţă de a ne împodobi aşa cum Sfânta Cruce se împodobeşte cu flori la această sfântă şi mare zi. Noi ce fel de flori dorim să avem ca podoabă pentru sufletele noastre? Florile virtuţilor. Nici un om nu putea să dobândească astfel de flori deplin înrădăcinate în Dumnezeu fără venirea Mântuitorului Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în lume. Ce este Sfânta Cruce pe care noi o prăznuim astăzi? Este cu adevărat armă împotriva diavolului. Este armă pentru că prin diavol a venit ispita, şi prin ispită a venit păcatul, iar prin păcat a venit moartea, şi moartea ne-a despărţit de Dumnezeu...

Citește mai departe...

PREDICĂ LA SFINŢII ŞI DREPŢII DUMNEZEIEŞTI PĂRINŢI IOACHIM ŞI ANA

Sfintii Ioachim si AnaAceastă sfântă zi, binecuvântată, pe care am petrecut-o în rugăciunea cea mai sfântă, părtaşi făcându-ne la jertfa Mântuitorului Hristos, ne prilejuieşte nouă aducerea aminte de viaţa şi de jertfa dumnezeieştilor Părinţi Ioachim şi Ana. Erau din neam împărătesc şi arhieresc. Din copilărie ei erau credincioşi; căsătorindu-se s-au sfătuit să ţină post toată viaţa, şi nu mâncau decât seara. Făceau milostenie, aveau avere, dar averea nu o foloseau pentru ei, ci pentru milostenie. Cei ce slujeau în averea lor erau socotiţi ca şi copiii lor...

Citește mai departe...

PREDICĂ LA ÎNAINTE-PRĂZNUIREA NAŞTERII MAICII DOMNULUI

Icoana Maica DomnuluiMaica Domnului este pentru noi cea mai apropiată de sufletele noastre. După cum pe pământ, orice om mai bun sau mai puţin bun cu necazuri şi durere, cel dintâi cuvânt de ajutor pe care-l strigă este cel de mamă, creştinul, înţelegând că mai presus de părinţii săi se află Mama cea Cerească, a tuturor pământenilor, Maica Domnului, o strigă pe Maica Domnului întru ajutor...

Citește mai departe...

PREDICĂ LA SFÂNTUL DIONISIE EXIGUUL

 

sf. dionisie exiguulÎn numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin!

Iată-ne în ajunul hramului acestei Sfinte Mănăstiri, şi astăzi am poposit cu bucurie, pentru că sărbătorim punerea în raclă a brâului Maicii Domnului, şi un sfânt mucenic, Andrei, care este Andrei cel nebun pentru Hristos, cel ce s-a arătat atunci când Maica Domnului a fost deasupra bisericii din Bahelne, când credincioşii, strămoşi ai noştri, făceau priveghere de toată noaptea. Maica Domnului, cu acoperământul său ...

Citește mai departe...

Pastorala la Invierea Domnului 2015

 Iată-ne aflați din nou în Sfintele Biserici, în miez de noapte uniți într-un singur cuget și simțire, acela de a ne bucura și de a sărbători marea sărbătoare a Învierii Mântuitorului Hristos. Motivația prezenței noastre aici, în această noapte este acea de a mărturisi cu toții că Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte câlcând, și celor din morminte viață dăruindu-le”. 
         
 Învierea este darul lui Dumnezeu cel mai de preț pentru creștini, cea mai mare comoară a Bisericii. Învierea lui Hristos este adevăr, lumină și viață.
 
Este adevăr, întrucât Cel ce a trecut prin viața vremelnică și prin moarte este Dumnezeu și Om, El este stăpânul a toate. Pe cei zidiți după chipul Său, iar apoi căzuți în păcatul neascultării, în moarte și în iad, îi ridică spre a-i duce în Împărăția Tatălui Ceresc.

Citește mai departe...

Pastorala la Nasterea Domnului

† Teodosie, prin Harul lui Dumnezeu Arhiepiscop al Tomisului,
 
Iubitului nostru cler, cinului monahal și dreptcredincioșilor creștini, har și pace de la Hristos Cel Înviat, slăvit împreună cu Tatăl și Duhul Sfânt, iar de la noi, părintești binecuvântări.
 
„Hristos se naşte slăviţi-L, Hristos din ceruri întâmpinaţi-L, Hristos pe pământ înălţaţi-vă. Să-I cântăm toţi imn de slavă şi să I ne închinăm!”
Fiul lui Dumnezeu Se naște astăzi din Fecioara, unind firea dumnezeiască cu firea cea oamenească;

Citește mai departe...