Cuvantul Ierarhului

Pastorala la Invierea Domnului - 2016

Iubiţii mei fii duhovniceşti,

Bucuria şi lumina Învierii Mântuitorului Hristos străbat întregul univers iar umanitatea stăpânită de moarte şi de stricăciune îşi regăseşte Raiul pierdut în Persoana dumnezeiască şi omenească a Celui înviat din morţi.

Întreaga Biserică din cer şi de pe pământ răsună de glasuri îngereşti şi omeneşti: Hristos a înviat! Moartea a fost biruită, iadul s-a prădat, Raiul s-a deschis oamenilor, primăvara fiinţei înfloreşte viaţa veşnică pentru cei muritori,

Citește mai departe...

Predică la Duminica Mariei Egipteanca

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin!

„Iată, ne apropiem de Ierusalim şi Fiul Omului va fi dat în mâinile păcătoşilor care Îl vor batjocori şi Îl vor osândi la moarte, dar după trei zile se va scula ”

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi,

În această a cincea duminică din Post, după ce am străbătut cinci săptămâni de nevoinţă, Sfânta Biserică ne pune înainte această Sfântă Evanghelie cu vestirea cea din urmă a patimilor Sale pentru că este aproape Săptămâna Patimilor. După ce Şi-a vestit patimile Sale, au venit la El doi dintre ucenicii Săi cu mama lor, fii lui Zevedeu, Iacob şi Ioan şi i-au cerut Mântuitorului. „Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta şi altul de-a stânga Ta în Împărăţia Ta!” 

Citește mai departe...

Predică la Duminica Sfintei Cruci

"Cel ce voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea Sa şi să urmeze Mie!"

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi,

Ne aflăm la jumătatea Postului, în duminica a III- a din Postul Mare, când cinstim Sfânta Cruce în mod deosebit. De ce tocmai în această duminică s-a aşezat cinstirea Sfintei Cruci? Pentru că inima postului este Sfânta Cruce. De aceea, nu li s-a dat voie strămoşilor să guste din pomul cunoştinţei binelui şi răului. Acel pom simboliza şi pregătea sfânta şi de viaţă dătătoare Cruce. Lemnul Sfintei Cruci a Domnului nostru Iisus Hristos nu este un lemn oarecare.

Citește mai departe...

Predică la Duminica Întâi din Post, a Ortodoxiei

duminica-ortodoxieiAm ascultat cuvântul de învățătură al duminicii de astăzi. Să tălmăcim ce însemnează Ortodoxia pentru că este numele pe care îl poartă nu numai Biserica, ci fiecare dintre noi în parte.Noi facem parte din Biserică. Noi suntem mădularele Bisericii. Așa cum un deget face parte din făptura noastră, așa și noi facem parte din trupul Bisericii. Capul Bisericii nu este altul decât Mântuitorul Hristos. De aceea, ca să se curățească Biserica, trupul lui Hristos de toate cele care o vânau, o împresurau și căutau să o sfârtece, au trebuit să treacă secole și Sfinții Părinți să se adune în rugăciune și în chibzuire și să ne dea nouă învățăturile ca pe niște raze, pline de lumină, coborâte din cer.

Citește mai departe...