Cuvantul Ierarhului

PREDICĂ LA DUMINICA A ŞAPTEA DUPĂ RUSALII

 

IPS TeodosieÎn numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Amin!

,, Iisus străbătea prin toate oraşele şi satele, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor.”

Sfânta Evanghelie din duminica de astăzi ne înfăţişează două pagini: o pagină cu minunile săvârşite de Mântuitorul, încheiată cu aceste cuvinte: ,, că nu numai într-un loc Mântuitorul se oprea să vorbească sau să săvârşească minuni ci în toate oraşele şi satele.” A străbătut toată Ţara Sfântă. Nu a rămas nici un oraş şi nici un sat în care să nu intre Mântuitorul. Ba a trecut şi dincolo, în ţinuturile locuite de păgâni. Şi iată, astăzi, Sfânta Evanghelie ne arată că

Citește mai departe...

PREDICĂ LA SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI

Schimbarea la faţă este o sărbătoare care ne cheamă pe toţi să o cinstim. Schimbarea la faţă s-a produs din purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Ucenicii, când auzeau vestirea patimilor Domnului, erau trişti şi gândeau: „ Dacă aşa se petrece cu Cel ce ne-a vindecat bolnavii, cu Cel ce a înviat morţii, ce vom face noi, dacă El va muri?”

 

Citește mai departe...

PREDICĂ LA SCHIMBAREA LA FAŢĂ

 

schimbarea la fataÎn numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Amin!

,, Doamne, bine este nouă să fim aici. De voieşti voi face aici trei colibe: Ţie una, lui Moise una şi lui Ilie una.”

Sărbătoare mare ne-a chemat astăzi la Sfânta Biserică precum oarecând au fost chemaţi ucenicii de către Mântuitorul în Muntele Taborului. Schimbarea la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos este icoană a slavei celei dumnezeieşti la care ne cheamă Mântuitorul Hristos ca să ne facă fericiţi în viaţa cea viitoare. Şi iată, pentru că ucenicii adeseori se poticneau în credinţă, se îndoiau de multe ori şi gândeau:

Citește mai departe...

PREDICĂ LA DUMINICA A ŞASEA DUPĂ RUSALII

 

ips teodosieÎn numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Amin!

,, Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!”

În această Sfântă Duminică, a şasea după Rusalii, Sfânta Evanghelie ne pune mai întâi înainte Evanghelia duminicii în care se istoriseşte o minune pe care o săvârşeşte Mântuitorul Hristos. El a venit în Capernaum după ce a plecat din ţinutul gherghesenilor unde vindecase doi demonizaţi, şi se spune în Sfânta Evanghelie că aici locuia. De aceea, s-a întors la locul unde locuia dar mulţimile au venit după dânsul. A venit încă de departe, a intrat într-o casă în Capernaum, şi aici,

Citește mai departe...

PREDICĂ LA SF. MARE MC. ŞI TĂMĂDUITOR PANTELIMON

SF. MUCENIC PANTELIMONÎn numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Amin!

Purtatorule de chinuri, Sfinte şi Tămăduitorule Pantelimon roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Astăzi prăznuim pe cel ce de mai multă vreme ocroteşte şi împodobeşte Catedrala Arhiepiscopiei Tomisului, pe Sf. Mare Mc. şi Tămăduitor Pantelimon.
Contemporan cu Sf. Epictet şi Astion, el a trăit in timpul Împăratului Maximian. Tatăl său era păgân şi mama sa creştină. Mama sa a început să-l înveţe cele mai sfinte şi frumoase învăţături creştineşti, dar a murit devreme şi fiul său a rămas tânăr.

Citește mai departe...

PREDICĂ LA DUMINICA A CINCEA DUPĂ RUSALII

ips teodosieÎn numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Amin!

Sfănta Evanghelie de astăzi ne-a pus înainte o minune pe care Mântuitorul o săvârşeşte în ţinutul gadarenilor, hotar cu ţinutul gherghesenilor. Fiecare minune săvârşită de Măntuitorul are rol de a ne învăţa pe noi dreapta credinţă. Şi astăzi, prin ceea ce Mântuitorul a săvârşit trebuie să desluşim ce învăţătură frumoasă desprinde. Iată, doi demonizaţi ieşeau din morminte şi strigau: ,, Ce ai cu noi Iisuse? Ai venit aici mai înainte de vreme să ne chinuieşti?” Toate aceste cuvinte au o anumită tălmăcire.

Citește mai departe...

Predică la duminica a 5-a după Rusalii

Iubiţi credincioşi, astăzi am ascultat două pagini frumoase din Sfânta Evanghelie. Prima, înfricoşătoare, pentru că aici, Mântuitorul Hristos ne este înfăţişat de Sfânta Evanghelie în ţinutul Gherghesa, unde L-au întâmpinat 2 demonizaţi foarte cumpliţi, înfricoşători, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Aceia au început să-L înfrunte pe Mântuitorul şi să-I strige: „ De ce ai venit mai înainte de vreme? Ai venit să ne chinuieşti?” Departe de ei era o turma de porci...

Citește mai departe...

Predică la duminica a treia după Rusalii

ipsteodosieÎn numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Amin!


„Luminătorul trupului este ochiul. De va fi ochiul curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar, de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat!”

În aceasta a treia duminică după Rusalii, Sfânta Biserică ne pune înainte două momente importante: mai întâi ne pune înainte Sfânta Evanghelie a duminicii care ne vorbește despre luminătorul trupului și a doua pagină a Sfintei Evanghelii este închinată celor șase sute trei zeci de părinți sfinți adunați la sinodul al patrulea ecumenic și din cele șapte sinoade, cei mai mulți au fost la acest sinod, al patrulea ecumenic din 451. Să tălmăcim mai întâi, Evanghelia duminicii de astăzi.

Citește mai departe...