Cuvantul Ierarhului

Predică la Duminica Sfintilor Români

1044321 521436621237465 2006394427 nÎn numele Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Amin!

„Sfinţilor întru care Dumnezeu a binevoit să înmulţească milelele Sale, bucuraţi-vă în ceruri şi rugaţi-vă pentru noi!”

Am ajuns la hramul cel mare al acestui sfânt aşezământ, mănăstirea închinată tuturor sfinţilor de Poarta Albă, cum s-a numit atâta vreme, aici unde, cu adevărat, din pământul acesta răsare lumină. Astăzi îi pomenim pe toţi sfinţii români. De unde începe şirul sfinţilor români? Sunt sfinţi odrăsliţi de neamul nostru şi sfinţi care s-au altoit în pământul neamului nostru. Cel dintâi dintre sfinţii noştri nu este altul decât..

Citește mai departe...

Predica la Sfintii Imparati Constantin si Elena

Iubiţi credincioşi, astăzi sosit-a zi de prăznuire pentru biserica aceasta, zi plină de lumină şi de bucurie, căci ocrotitorii Constanţei sunt cinstiţi astăzi în mod deosebit. Ei sunt din veacul al IV – lea şi puţine oraşe au fost botezate atât de devreme de sfinţii care au voit să-şi lase amprenta dragostei lor faţă de acele locuri. Avem privilegiul ca oraşul nostru să fie botezat cu numele fiului celui mai mare, Constanţiu, de însuşi Sfântul Împărat Constantin. Ne spune cântarea bisericească că acest Sfânt Împărat nu a luat de la oameni vrednicia şi chemarea, ci a luat-o de la Dumnezeu, întocmai ca Sfântul Apostol Pavel.

Citește mai departe...

Predica la Duminica a 4-a dupa Pasti

Iubiţi credincioşi, în fiecare sfântă duminică după Învierea Domnului ni se istoriseşte câte o minune în Sfânta Evanghelie ca şi noi să fim părtaşi la acele minuni ca Dumnezeu să ne cheme şi să ne ajute şi pe noi, căci de aceea a pătimit,a murit şi a Înviat Hristos, să ne aducă nouă viaţă veşnică, şi viaţa cea veşnică începe aici, pe Pământ. Astăzi, Sfânta Evanghelie ne istoriseşte despre vindecarea unui slăbănog la scăldătoarea din Vitezda. Nu se spune despre nici un bolnav de câtă vreme i-a venit boala. Despre un tânăr s-a spus că din copilărie, dar despre alţii nu se spune de când pătimesc...

Citește mai departe...

Predica la Duminica a III-a dupa Pasti (a Mironositelor)

ips teodosieÎn numele Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Amin!
„Hristos a înviat!”

Ne aflăm astăzi în Duminica numită a sfintelor femei mironosiţe. Dacă duminica la o săptămână de la Paşti, a fost numită a Sfântului Toma şi împreună cu el, a celorlalţi apostoli, iată astăzi o duminică închinată sfintelor femei mironosiţe. De ce sunt pomenite cu atâta râvnă, de către Biserică, sfintele femei mironosiţe? Pentru că, de fapt, ele au fost martore directe ale pătimirilor, martori a morţii şi a învieriii Domnului. Dumnezeu nu S-a arătat întâi, vreunui apostol, ci S-a arătat întâi Mariei Magdalena, apoi, mamei sale şi tuturor femeilor mironosiţe.

Citește mai departe...

Predică la Duminica Floriilor

Ce însemnează această sărbătoare a Floriilor? Este cea care Îl arată pe Iisus Hristos cine este. Până acum, Mântuitorul Se ascundea şi spunea celor ce erau vindecaţi de puterea Sa: „Vedeţi, nimănui să nu spuneţi ceea ce aţi primit!”

Citește mai departe...

Predică la Duminica a V din post, a Sfintei Maria egipteanca

sf maria egipteancaÎn numele Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Amin!

Biserica noastră în duminica a cincia din Postul Mare ne pune înainte Sfânta Evanghelie cu anunţarea patimilor Domnului, dar şi cu o cerere de la fii lui Zevedeu: Iacob şi Ioan. De asemenea, ne pune înainte pilda de căinţă a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca. Dorind să tălmăcim Sfintele Evanghelii, va trebui să înţelegem ce însemnează cererea pe care o fac fiii lui Zevedeu către Mântuitorul. „Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta şi unul de-a stânga Ta în Împărăţia Ta!”, ne spune Sânta Evanghelie după Marcu. O altă Sfântă Evanghelie, cea după Matei, ne spune mai clar ce au cerut. Mama lor a venit şi a cerut Mântuitorului să stea fii săi de-a drepata şi de-a stânga Sa.

Citește mai departe...

Predica la Buna Vestire

Buna-VestireBuna Vestire este o sărbătoare înnoitoare, o sărbătoare de lumină care aduce pace între cer şi pământ. Prăpastia dintre cer şi pământ, produsă după păcatul strămoşilor, astăzi se surpă, căci cerul se apropie de pământ şi pământul se ridică spre cer. Este o veste prea mare primită de o fiică a pământului, căci omenirea se zbătea în dureri şi in necazuri.

Citește mai departe...

Predică la Duminica Sfintei Cruci

sf crucePreacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi,

În această sfântă zi, duminica închinată Sfintei Cruci se înjumătăţeşte Postul, pentru că Postul are şase săptămâni, urmat de Săptămâna Patimilor. Sfânta Cruce s-a înfipt în inima pământului, pentru ca inimile noastre să se curăţească şi să se umple de darul iertării şi pentru noi, centrul spiritual a pământului este Golgota, unde s-a înfipt crucea în inima pământului. Postul are inima sa. Astăzi este jumătatea Postului.

Citește mai departe...

Predica la Duminica Sfantului Grigore Palama

IPS Teodosie 2Sfânta Evanghelie ne prezintă învăţături alese prin care să ne luminăm mintea şi să ne deschidem inima pentru a primi de  la Dumnezeu cuvintele cele dătătoare de viaţă, dar ne prezită şi minuni, prin care ni se arată că Dumnezeu este Atotputernic, pretutindeni, că El poate câte voieşte şi asupra noastră săvârşeşte minuni cu voinţa şi credinţa noastră. O astfel de minune s-a săvârşit şi în istorisirea Sfintei Evanghelii de astăzi

Citește mai departe...