Cuvantul Ierarhului

PREDICĂ LA DUMINICA A XIII-A DUPĂ RUSALII (Pilda lucratorilor celor rai)

Moştenirea lui Dumnezeu este necuprinsă, căci viaţa veşnică pe care a venit să ne-o împărtăşească e o bogăţie necuprinsă de frumuseţi, de bucurii şi de daruri. Către acestea ne cheamă Mântuitorul Hristos în Sfânta Evanghelie de astăzi...


În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin!

Iubiţi credincioşi,

Iată, astăzi am poposit în oraşul Medgidia şi sfânta duminică de astăzi ne pune înainte o Sfântă Evanghelie care ne cuprinde pe toţi în purtarea de grijă a lui Dumnezeu şi ne arată cum Dumnezeu ne-a învăţat să înţelegem că toţi suntem moştenirea Sa. Mântuitorul rosteşte o pildă, o pildă pe înţelesul tuturor, dar această pildă care este luată din viaţa şi preocupările oamenilor serveşte la înţelegerea noastră ca unii care suntem chemaţi la Împărăţia lui Dumnezeu.

Zice Mântuitorul că un om a sădit vie, a săpat teasc în mijlocul viei, a zidit un turn de apărare, a împrejmuit-o cu gard, a dat-o lucrătorilor ca să o lucreze şi El S-a dus departe.  La vremea roadelor, a trimis pe slujitorii Săi să ia partea de roade, dar lucrătorii văzându-i pe aceştia, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, pe altul, cu pietre l-au ucis. A trimis alţi slujitori mai mulţi decât cei dintâi. Au făcut cu ei tot aşa.

La urmă a trimis pe Fiul Său, zicând: „Se vor ruşina de Fiul Meu!” Văzând pe Fiul, lucrătorii au zis: „Acesta este moştenitorul! Hai, să-l omorâm şi să avem noi moştenirea lui. Scoţându-l afară din vie, l-au omorât. Întreabă Mântuitorul: „Ce va face, Stăpânul, când va veni El Însuşi să îşi ia roadele Sale?” Au răspuns ucenicii: „Pe cei răi cu rău îi va pierde şi via o va da altor lucrători care vor da roadele la vremea ei!”

Iubiţi credincioşi, această pildă are o tălmăcire atât de frumoasă, uşor de înţeles pentru noi. Adeseori, auziţi că lumea este via lui Dumnezeu şi când v-am binecuvântat cu cele cinci lumânări, am rostit aceste cuvinte: „Doamne, caută din cer şi vezi şi binecuvintează via aceasta pe care a sădit-o dreapta Ta!” Noi, oamenii suntem via lui Dumnezeu şi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu viaţă şi ne-a binecuvântat pe noi să aducem roade.

Cu adevărat, noi suntem via. Ce este teascul din mijlocul viei? Este Sfântul Altar. Ce este turnul care a fost zidit?Este Sfânta Biserică. Ce este gardul cu care a fost împrejmuit via?  Gardul a fost înlocuit din învăţăturile date de Mântuitorul Hristos. De aceea, iată, noi toţi ne regăsim în această pildă şi Mântuitorul ne cheamă pe toţi ca să moştenim bucuriile Sale şi darurile Sale. Cine sunt slujitorii pe care i-a trimis să ia partea de roade?

Cei dintâi slujitori sunt proorocii pe care cei din poporul lui Israel pentru că îi chemau pe oameni la dreptate, la bună cuviinţă, la iubire, nu au suportat glasurile lor. Pe Isaia l-au tăiat cu ferăstrăul, pe altul l-au ucis cu pietre şi aşa au făcut cei dinainte de Hristos. Au venit şi apostolii. Se spune că au venit mai mulţi decât cei dintâi. Toţi apostolii au fost daţi la moarte. Numai Sfântul Ioan nu a murit de moarte martirică pentru că a stat lângă crucea Domnului, dar şi el a fost dus de împăratul roman să fie pedepsit şi a fost pus într-un vas cu untedelemn încins. Intrat Sfântul Ioan în acel vas, s-a rugat şi untdelemnul cel încins s-a făcut pentru el ca o baie răcoroasă. De aceea, toţi apostolii au fost batjocoriţi. A venit Fiul lui Dumnezeu, Însuşi să ne cerceteze şi a umblat toată Ţara Sfântă, de la răsărit la apus, de la nord la sud, a vindecat  toţi bolnavii, a dat atâtea învăţături, a hrănit oamenii în pustiu cu pâine şi cu peşti pe care i-a înmulţit.

Iată, cu toate că a făcut atâta bine, a fost condamnat la moarte şi poporul căruia îi făcuse atâta bine, a strigat: „Răstigneşte-L!” Ce s-a petrecut după răstignirea Lui? În loc să ne pedepsească pe noi, oamenii, înaintaşii noştri, am dorit răstignirea lui, El ne aduce bucurie şi mântuire şi dragoste şi pace. Iată, acestea ne aduce Mântuitorul Hristos. Dar, nu tuturor pentru că a venit el însuşi, să cerceteze via sa, să ne cerceteze pe noi, să ne răscumpere pe noi din păcat şi din moarte. Pe cei răi care nu se întorc la Dumnezeu, cu adevărat, îi va pierde cu foc nestins. Pe cei care se întorc de la rău la bine, de la păcat la virtute, de la întuneric la lumină, pe aceştia, Hristos Mântuitorul nostru Care a venit şi a pătimit pentru noi, îi va îmbrăţişa şi îi va duce în locaşurile cele cereşti. De aceea, iată, s-a luat alegerea de la poporul lui Israel cel ales.

De aceea, se spune că pe cei răi, cu rău îi va pierde şi via o va da altor lucrători. Nu a mai lăsat moştenirea bunătăţilor la poporul Israel cel îndărătnic, ci numai la cei ce s-au întors cu credinţă la Dumnezeu.  Adat via Sa, adică dragostea Sa a dat-o tuturor celor ce primim dragostea lui Dumnezeu. Iată, de ce, noi venim în fiecare sărbătoare şi duminică la biserică pentru că aici vine Dumnezeu să ne dea darurile sale, să ne dea lumina Sa, să ne dea bucuria Sa, să ne cheme să ne dea moştenirea Sa. 

Moştenirea lui Dumnezeu este necuprinsă, căci viaţa veşnică pe care a venit să ne-o împărtăşească e o bogăţie necuprinsă de frumuseţi, de bucurii şi de daruri. Către acestea ne cheamă Mântuitorul Hristos în Sfânta Evanghelie de astăzi. Ne îndeamnă să dăm partea de roade. Ce parte de roade să dăm noi? Să dăm rugăciune, să dăm lacrimi, să dăm credinţă, nădejde şi jertfă, iubire de semenii noştri.

Aceasta este partea de roade pe care o aşteaptă Dumnezeu de la noi. El a venit şi ne-a învăţat cum să rodim şi cum să dăm roadele pentru că El cel nevinovat şi atotputernic S-a făcut om şi S-a îmbrăcat în neputinţele noastre să ne înveţe pe noi să ne smerim, să ne jertfim, să fim buni şi cu cei răi nu numai cu cei buni şi bunătatea să devină firea noastră şi cu această fire, cu adevărat, noi, să întâmpinăm pe Dumnezeu atunci când vine înaintea noastră .

Dumnezeu ne întâmpină în fiecare duminică şi sărbătoare. Nu întoarceţi spatele, nu luaţi sabia, nu luaţi pietrele să aruncaţi asupra Lui, căci pietrele sunt păcatele. Sabia este îndărătnicia. De aceea, noi să luăm lumina lui Hristos prin credinţă. Să luăm dragostea lui Hristos prin jertfă, să luăm bucuria lui Hristos prin venirea la sfintele slujbe, pentru că El Se jertfeşte pentru noi şi noi să ne jertfim nu pentru El, ci ca să ne unim cu jertfa Sa pentru noi. De aceea, astăzi am venit cu bucurie să vin să vă întâmpin cu cuvinte de îmbărbătare, cu această chemare că  Dumnezeu ne doreşte pe toţi să fim lângă El,să ne dăm ceea ce nu ne trebuie, păcatele noastre şi El să ne dea harul şi lumina Sa ca să putem să intrăm cu Fiul Său în locaşurile cele cereşti.

Rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dea tuturor sănătatea, înţelepciune, bucurie duhovnicească, pace sufletească, să iertaţi pe toţi semenii, să fiţi jertfelnici cu cei ce au nevoie de ajutor, să aduceţi jertfa rugăciunii la sfânta biserică şi în casa dumneavoastră şi, astfel, să rămâneţi via cea binecuvântată care daţi roadele lui Dumnezeu şi Dumnezeu, primind roadele, să vă aşeze pe toţi în locaşurile cele cereşti în viaţa cea veşnică! Amin!  


TEODOSIE, ARHIEPISCOPUL TOMISULUI,

Biserica Sf. Ap. Petru si Pavel - Medgidia, 2 septembrie 2012