Cuvantul Ierarhului

PREDICĂ LA PUNEREA TEMELIEI BISERICII „SFÂNTA MUCENIŢĂ FILOTEEA””

Punerea temeliei unei biserici noi  însemnează un nou petic de cer coborât pe pământ. Dumnezeu Şi-a pus scaunul slavei Sale în locul acesta şi, de aceea trebuie să ne bucurăm că încă o lumină răsare aici, în Constanţa ca să lumineze sufletele şi vieţile noastre.


În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin!

                                                                               „Hristos a înviat!”


    Suntem cu toţi aici un mănunchi de rugători către Bunul Dumnezeu, rugând pe Sfânta Muceniţă Filoteea, să mijlocească înălţarea acestei sfinte biserici. Slujbele săvârşite în seara aceasta, slujba punerii temeliei biserici şi slujba vecerniei au rolul de a milostivi pe Bunul Dumnezeu asupra noastră.

Aşa cum spune rugăciunea: noi venim cu munca sau cu materialele, dar dacă nu vine Dumnezeu cu puterea, în zadar ne ostenim,că se poate dărâma tot ce zidim.  De aceea, zice Psalmistul că Dumnezeu este Cel ce face casa Sa prin mâinile, prin ostenelile noastre. Punerea temeliei unei biserici noi  însemnează un nou petic de cer coborât pe pământ. Dumnezeu Şi-a pus scaunul slavei Sale în locul acesta şi, de aceea trebuie să ne bucurăm că încă o lumină răsare aici, în Constanţa ca să lumineze sufletele şi vieţile noastre.

De aceea, ce cuvânt este potrivit în această seară? Noi am făcut începutul acestei biserici rugându-ne. Trebuie să continuăm să ne rugăm, căci rugăciunea împletită cu munca şi cu jertfa aduc, cu adevărat, casa lui Dumnezeu, casa bunătăţilor în locul acesta. Biserica este stâlpul şi temelia adevărului, biserica este corabia sufletelor noastre. Nu există ceva mai important ca biserica. Fără biserică, noi  nu am avea pe Dumnezeu aproape. Dumnezeu locuieşte în biserică, din biserică vine în casele noastre. În biserică, coboară Dumnezeu şi preface pâinea şi vinul în Trupul şi Sângele Său ca să ne sfinţească pe noi. De aceea, fără de Biserică nu este mântuire. Trebuie să ţinem la biserică mai mult decât la sufletele noastre. În Bbsericăeste hrana sufletelor noastre. Dacă avem biserică, avem şi lumină, avem şi hrană, avem şi bucurie. Biserica pe toate le umple. Biserica umple cerul şi pământul de slava şi de harul lui Dumnezeu. În biserică se întâlnesc cerul cu pământul pentru că se întâlnesc Dumnezeu şi oameniişi petrec împreună. Coboară şi îngerii şi sfinţii în biserică. De aceea, biserica este atât de importantă pentru că înşişi sfinţii din cer coboară unde se înnoieşte jertfa lui Hristos în biserică. De aceea, avem nevoie de biserici şi orice biserică nouă însemnează mai mult dar de la Dumnezeu, mai multă putere, mai multă sfinţenie.

Noi, în seara aceasta, ne-am sfinţit, am anticipat un botez al harului pe care îl va aduce biserica cea nouă. Ne-am umplut de lumină, ne-am umplut de bucurie duhovnicească, dacă inimile noastre au fost deschise. De aceea, nu vreau să lungesc cuvântul că vine noaptea, vine şi frigul asupra dumneavoastră.

Vreau să vă pun la inimă că toţi care aţi fost de faţă; unii au plecat, cei ce aţi rămas însemnează că aţi simţit că biserica vă îmbrăţişează şi chiar dacă este rece, nu răciţi pentru că  acolo unde este biserica şi unde este Dumnezeu, este căldura Duhului Sfânt.

Pe toţi v-am binecuvântat să fiţi ctitori, cine are, să dea mai mult pentru că nu dă cuiva, nu dă preotului, dă pentru sufletul său. Cine dă jertfă pentru a  se construi o biserică, îi pregăteşte  Dumnezeu lăcaş în cer pentru sufletul său.  Asta e menirea noastră. Luaţi aminte să dea fiecare cât poate. Noi avem exemplu în Sfânta Evanghelie că veneau şi puneau în visteria templului, care mai de care puneau bani. Puneau şi fariseii, puneau şi oamenii bogaţi şi o văduvă a pus doi bani, cel mai puţin. Mântuitorul a zis că ea a pus mai mult şi aşa e  măsura. Ea  şi-a pus toată averea ei. Nu avea pentru a doua zi  cu ce să mai cumpere ceva, dar a dat lui Dumnezeu, ştiind că Dumnezeu îi întoarce.

Dacă faceţi această jertfă, primiţi înapoi de unde nu vă aşteptaţi mai mult decât aţi dat la biserică. De aceea, vă îndemn să fiţi râvnitori pentru casa lui Dumnezeu. Această jertfă este jertfa sufletelor noastre, însemnează că noi trăim pentru cer, nu trăim pentru a muri. Cine trăieşte pentru cer, cum spune Mântuitorul, pleacă de aici şi trece prin moarte, dar prin moarte, trece la viaţă. La o viaţă mai adevărată şi de plină decât viaţa cea săracă şi plină de necazuri de pe pământ. Cu această credinţă şi cu această bucurie, să nu vă tremure mâna când daţi. Să daţi cu bucurie, să simţiţi cui daţi şi pentru ce daţi. Daţi lui Dumnezeu şi daţi din sufletele dumneavoastră, jertfa sufletelor şi a ostenelilor dumneavoastră.


    Iată, vreau să exprim bucuria şi mulţumirea faţă de părinţii care ne-au invitat aici.  Sunt cei trei preoţi ai acestei biserici: părintele Vasile, părintele George Daniel şi părintele Gabriel. Iată, acum s-a pus piatra de temelie. Aţi fost împodobiţi cu toţii cu darul Duhului Sfânt. De aceea, nu vă mai dau nicio podoabă, nici un dar. Aştept să se ridice biserica şi când vom împodobi biserica cu  crucile de pe turle, atunci mă voi  gândi şi eu la  nişte cruci pentru frăţiile voastre. De aceea, mulţumind lui Dumnezeu pentru toate câte ni le dă nouă, vă îndemn să alergaţi, jertfă să faceţi. Totdeauna fapta convinge mai mult decât cuvântul De acea, vă îndemn, curând să vă apucaţi de această lucrare şi de asemenea să o aduceţi la săvârşire. Iată veţi primi câteva mii de lei noi pentru că fiecare dă câte o sută, cel puţin. Iată, începutul, deja se face, astfel încât rugăm pe Bunul Dumnezeu ca la jertfa tuturor acestor credincioşi să înmulţească mila şi ajutorul Său şi să trimită şi alţi oameni mai bogaţi, mai cu stare. Să le trimită gândul cel bun şi frumos să se adauge ctitorilor bisericii acesteia, aşa cum spune rugăciunea: „Biserica aceasta să fie adusă curând la săvârşire”.

Aş vrea să îndemn, poate se aude, prin ecou, cine are ceva pus deoparte şi nu s-a hotărât ce să facă, să dea pentru sufletul său şi pentru Dumnezeu la această biserică închinată Sfintei Filoteea. Şi după ce veţi zidi biserica,va trebui să faceţi şi un aşezământ social ca să puteţi urma pilda Sfintei Filoteea care a hrănit pe cei flămânzi şi a îmbrăcat pe cei săraci. De aceea, rugăm pe Bunul Dumnezeu ca pentru rugăciunile Sfintei Muceniţe Filoteea, să ne dea nouă tuturor sănătate, bucurie, înţelepciune, credinţă şi dragoste şi râvnă sfântă pentru biserica cea care ne primeşte şi ne sfinţeşte pe toţi ! Amin!

IPS TEODOSIE, ARHIEPISCOPUL TOMISULUI,

Biserica „Sfânta Muceniţă Filoteea”, 6 mai 2012