Cuvantul Ierarhului

Predică la Duminica Floriilor

Ce însemnează această sărbătoare a Floriilor? Este cea care Îl arată pe Iisus Hristos cine este. Până acum, Mântuitorul Se ascundea şi spunea celor ce erau vindecaţi de puterea Sa: „Vedeţi, nimănui să nu spuneţi ceea ce aţi primit!”

Citește mai departe...

Predică la Duminica a V din post, a Sfintei Maria egipteanca

sf maria egipteancaÎn numele Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Amin!

Biserica noastră în duminica a cincia din Postul Mare ne pune înainte Sfânta Evanghelie cu anunţarea patimilor Domnului, dar şi cu o cerere de la fii lui Zevedeu: Iacob şi Ioan. De asemenea, ne pune înainte pilda de căinţă a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca. Dorind să tălmăcim Sfintele Evanghelii, va trebui să înţelegem ce însemnează cererea pe care o fac fiii lui Zevedeu către Mântuitorul. „Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta şi unul de-a stânga Ta în Împărăţia Ta!”, ne spune Sânta Evanghelie după Marcu. O altă Sfântă Evanghelie, cea după Matei, ne spune mai clar ce au cerut. Mama lor a venit şi a cerut Mântuitorului să stea fii săi de-a drepata şi de-a stânga Sa.

Citește mai departe...

Predica la Buna Vestire

Buna-VestireBuna Vestire este o sărbătoare înnoitoare, o sărbătoare de lumină care aduce pace între cer şi pământ. Prăpastia dintre cer şi pământ, produsă după păcatul strămoşilor, astăzi se surpă, căci cerul se apropie de pământ şi pământul se ridică spre cer. Este o veste prea mare primită de o fiică a pământului, căci omenirea se zbătea în dureri şi in necazuri.

Citește mai departe...

Predică la Duminica Sfintei Cruci

sf crucePreacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi,

În această sfântă zi, duminica închinată Sfintei Cruci se înjumătăţeşte Postul, pentru că Postul are şase săptămâni, urmat de Săptămâna Patimilor. Sfânta Cruce s-a înfipt în inima pământului, pentru ca inimile noastre să se curăţească şi să se umple de darul iertării şi pentru noi, centrul spiritual a pământului este Golgota, unde s-a înfipt crucea în inima pământului. Postul are inima sa. Astăzi este jumătatea Postului.

Citește mai departe...

Predica la Duminica Sfantului Grigore Palama

IPS Teodosie 2Sfânta Evanghelie ne prezintă învăţături alese prin care să ne luminăm mintea şi să ne deschidem inima pentru a primi de  la Dumnezeu cuvintele cele dătătoare de viaţă, dar ne prezită şi minuni, prin care ni se arată că Dumnezeu este Atotputernic, pretutindeni, că El poate câte voieşte şi asupra noastră săvârşeşte minuni cu voinţa şi credinţa noastră. O astfel de minune s-a săvârşit şi în istorisirea Sfintei Evanghelii de astăzi

Citește mai departe...

Predică la Sărbătoarea Sfinţilor Patruzeci De Mucenici

ipsteodosieAstăzi, Biserica noastră prăznuieşte pe cei patruzeci de mucenici din Sevastia Armeniei şi, în acelaşi timp, noi ne aducem aminte de moşii şi strămoşii noştri pe care îi pomenim. Sfinţii patruzeci de mucenici au fost ostaşi în armata împăratului Liciniu. Împăraţii erau cei care dădeau nu numai poruncile împărăteşti, ci păzeau şi religia păgână, pentru că şi ei făceau parte din cinstirea pe care oamenii o aduceau zeilor. Împăratul Liciniu a dat o poruncă foarte aspră ca toţi să aducă jertfe zeilor şi să se înceapă cu soldaţii. Aceşti patruzeci de soldaţi, au gândit să nu se spurce să aducă jertfă zeilor.

Citește mai departe...

Predica la Duminica Ortodoxiei

ips teodosieAstăzi este Duminica Ortodoxiei! A fi ortodox înseamnă a avea credinţă dreaptă, deplină şi a avea vieţuire după cum este credinţa. Când avem astfel de vieţuire înseamnă că mergem spre Dumnezeu şi Dumnezeu vine spre noi. În Duminica Ortodoxiei încununăm hotărârile tuturor celor 7 sinoade ecumenice. Aceste hotărâri ne-au arătat cu adevărat cine este Tatăl cel Ceresc...

Citește mai departe...

Predică la Hramul Sfântul Ioan Casian

Ioan CasianIată-ne astăzi pe această colină atât de binecuvântată și sfințită de această mănăstire și de pașii celor ce s-au nevoit în peștera aceasta: Sfântul Ioan Casian, Sfântul Gherman, Sfântul Teotim și alți cuvioși părinți. Noi cinstim, în mod deosebit în această mănăstire pe Sfântul Ioan Casian care era originar din părțile acestea învecinate. A avut o influență atât de mare asupra ținutului acestuia, încât nevoința sa din această peșteră care a adus și aureola sfințeniei, a făcut ca această peșteră să fie numită cu numele Sfântului Ioan Casian. Ținutul de unde a odrăslit Sfântul Ioan Casian, Casimcea poartă numele Casienilor pentru că era dintr-o familie mare, o familie bogată și cu nume bun.

Citește mai departe...

Predică la Duminica izgonirii lui Adam din Rai

ips teodosieÎn numele Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Amin!

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi,

„Cel însetat sa vină la Mine şi să bea, Căci zice Scriptura, izvoare de apă vie, vor curge din pântecele lui! ”
Aceste cuvinte le-a rostit Mântuitorul Hristos, descoperind ucenicilor Lui ce avea să se petreacă după suirea Sa la cer. Mântuitorul S-a suit la ceruri şi a fost nevoie de o aşteptare pentru apostoli de zece zile. Mulţi s-aiu întrebat de ce nu a trimis imediat Duhul Sfânt, după ce S-a mutat la ceruri.

Citește mai departe...

Predică la Sfântul Mare Mucenic Haralambie

ips teodosieIubiţi credincioşi,

Acest părinte a trăit în secolele III și IV și ne dă nouă pildă de viețuire. El a fost un om al rugăciunii din copilărie. Fiind un om al rugăciunii, rugăciunea a fost pentru el puterea sufletului și prin rugăciune, și-a găsit dialogul cu Dumnezeu. Oamenii din ținutul său l-au cunoscut. Preoții și episcopii i-au cunoscut mărinimia sufletului. De aceea, a ajuns ierarh, a ajuns episcop. Ca episcop, era un om foarte rugător, încât toți cei ce ședeau împrejurul său, puteau să se bucure de rugăciunile sale. A venit și vreme de primejdie. Era î secolul al III-lea. În timpul acesta, era împăraul Sever la Roma și acest împărat Sever a început prigoana împotriva creștinilor.

 

Citește mai departe...